Індивідуальні плани та звіти

ІНФОРМАЦІЯ

щодо складання піврічних та річних звітів аспірантами 

та здобувачами наукового ступеня доктора філософії поза аспірантурою* у ДДМУ у 2023-2024 навчальному році.

 

Звітування аспірантів відбувається 2 р/рік на засіданнях відповідних кафедр та факультетів (піврічний та річний звіт).  

Звітування здобувачів поза аспірантурою відбувається 2 р/рік на засіданнях відповідних кафедр (піврічний та річний звіт) та 1 р/рік – на засіданнях відповідних факультетів (річний звіт).

 

Піврічні звіти про стан виконання освітньо-наукової програми разом із витягами засідань відповідних кафедр та факультетів**  аспіранти подають до наукової частини та відділу аспірантури до 25 лютого.

Річні звіти про стан виконання освітньо-наукової програми разом із витягами засідань відповідних кафедр та факультетів аспіранти та здобувачі поза аспірантурою подають до наукової частини та відділу аспірантури до 25 вересня.

         Дати засідань Вчених рад факультетів ДДМУ для звітування:

 1.     Медичний факультет  – 13 лютого 2024 року;

                                            - 10 вересня 2024 року.

 2.     Медичний та фармації факультет  – 13 лютого 2024 року;

                                            – 10 вересня 2024 року.

 3.     Стоматологічний факультет 

                                            – 13 лютого 2024 року;

                                            – 10 вересня 2022 року.

4.     Міжнародний факультет – 20 лютого 2024 року;

                                             – 17 вересня 2024 року.

5. Факультет ФПО -          - 20 лютого 2024 року

                                               - 17 вересня 2024 року

 

 Примітки. ** - стосується аспірантів та здобувачів, що навчаються відповідно до Постанови КМУ №261 від 23.03.2016 р.; ** - зразки звітів, витягів із засідання кафедри та факультету знаходяться на сайті ДЗ «ДМА»: «Підрозділи» - «Наукова частина» -  «Відділ аспірантури та докторантури» -  «Освітньо-науковий процес» - папка «Індивідуальні плани та звіти».