Навчальний процес

ГРАФІКИ НАВЧАННЯ

І курс  (весна)

Основи доказової профілактики та медицини в науковій діяльності   (проф. Лехан В.М.)

Англійська мова науковго співлкування (доц. Нашиванько О.В., проф. Магрламова К.Г.)

Професійна підготовка з 221, 222, 227, 228, 229 та 091 

ІІ курс (весна)

Біостатистика (проф. Крячкова Л.В.)

Педагогіка та психологія (к.філ.н., доцент Добридень О.В.)

Академічна доброчесність (к.біол.н., доцент Слєсарчук В.Ю.)

Вибіркова дисципліна з навчального плану підготовки згідно спеціальностей 221, 222, 227, 228, 229 та 091

ІІІ курс (весна)

Вибіркова дисципліна з навчального плану підготовки згідно спеціальностей 221, 222, 227, 228, 229 та 091ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ

221 СТОМАТОЛОГІЯ

222 МЕДИЦИНА

227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

228 ПЕДІАТРІЯ

229 ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВЯ

091 БІОЛОГІЇ ТА БІОХІМІЇ